• Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Madelene Lundvall

Författare av:

Och mörkret föll - serien

Nya omslag

Och mörkret föll

Innan skyming

Röda skyar

En ny gryning

Dömd

Vackra lögner

Citat /Quotes:

 

SWE: "Världen är en ondskefull plats. Akta dig noga för vilka avtal du ingår och framförallt med vem." - Och mörkret föll

ENG: "The world is an evil place. Be careful of what agreements you enter into, and most of all with whom." - And darkness fell

***

SWE: "Krig väntar inte på någon." - Innan skymning

ENG: "War doesn´t wait for anyone." - Before dusk

***

 

SWE: "Döden är inget dåligt val. Den levande världen är enbart en övergående fas. I döden kommer du finna den sanna befrielsen." - Röda skyar

ENG: "Death is not a bad choice. The living world is only a passing phase. In death you will find the true liberation." - Red skies 

***

 

SWE: "Du vet att människorna inte går att rädda från sig själva?" - En ny gryning

ENG: "You know that humans cannot be saved from themselves?" - A new dawn

***

SWE: De farligaste fienderna är de som ingen fruktar, och änglar finns överallt omkring dig. Kan tillägga att de flesta inte vill människor väl." - Dömd

ENG:  The most dangerous enemies are those who no one fear, and angels are everywhere around you. Can add that most of them doesn´t wish anything good for humans." - Judged